Software CABRI

Společnost Cabrilog je předním světovým výrobcem geometrických výukových softwarů Cabri Geometry II Plus a Cabri 3D, které se řadí mezi přední programy pro výuku geometrie, umožňující rychlejší a přesnější rýsování, podporuje a trénuje geometrické uvažování.

30 let na trhu
30 let zkušeností

Plná obchodní a technická podpora

Spolehliví a etablovaní dodavatelé

Jsme výhradní distributor softwaru Cabri pro Českou republiku!

V roce 2003 zahájila společnost přímou spolupráci s francouzským výrobcem výukového softwaru. Společnost Cabrilog je předním světovým výrobcem geometrických výukových softwarů Cabri Geometry II Plus a Cabri 3D, které se řadí mezi přední programy pro výuku geometrie, umožňující rychlejší a přesnější rýsování, podporuje a trénuje geometrické uvažování. Program je vhodným prostředím pro projektovou výuku. Již řadu let se pomocí tohoto programu připravují budoucí učitelé matematiky na Pedagogických fakultách Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity a dalších. Na základě dlouhodobé spolupráce a praxe byly programy zařazeny do Seznamu výukového a vzdělávacího softwaru schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Program Cabri je počítačový program určený pro systémy MS Windows a Mac OS. Sloužící jako prostředí k vytváření interaktivních geometrických konstrukcí na obrazovce počítače. Cabri je jedním z nejlepších znázornění dynamické geometrie na webových stránkách, slibná pomůcka pro výuku geometrie na středních a základních školách.

Cabri existuje ve verzi rovinné geometrie (Cabri II, nákresnou je plocha obrazovky monitoru) a ve verzi prostorové (Cabri 3D, nákresnou je celý prostor za obrazovkou monitoru, do kterého uživatel nahlíží jakoby oknem obrazovky). V obou případech se jedná o dynamickou geometrii: nakreslený obrázek lze modifikovat táhnutím myší za některý z geometrických útvarů, je možno vytvářet animace takových pohybů a stopy po pohybujících se objektech.

Práce s programem je podobná rýsování pomocí pravítka a kružítka na papír či na školní tabuli. Například místo pracného konstruování rovnoběžky stačí vybrat nástroj Rovnoběžka, myší označit bod, kterým má nová přímka procházet a také přímku, se kterou má být rovnoběžná. Rovnoběžnost se pak zachovává, i když se obrázek deformuje.

Výsledné obrázky lze ukládat na hard disk, přenášet do textových a grafických editorů nebo pohyblivé obrázky jednoduchým způsobem „zabudovat“ do WWW stránky. K tomu u rovinné verze slouží doplňková aplikace CabriWeb, kterou si uživatel může zdarma stáhnout z internetu a která převede hotový obrázek do okna appletu Java, prostorová verze umožňuje vkládání interaktivních obrázků do webových stránek a dokumentů kancelářského software také.

Programy Cabri II Plus a Cabri 3D byly zařazeny do Seznamu výukového a vzdělávacího softwaru schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Cabri II Plus

Program Carbi Geometry je jedním z programů typu DGE – Dynamical Geometry Environment (prostředí dynamické geometrie). Přes existenci velmi kvalitních programů dynamické geometrie má Cabri stále nepopíratelnou řadu výhod, které ji staví jako nejvhodnější program pro školní geometrii:

– čeština (celé prostředí CGIIPlus a Cabri 3D je české včetně webovské podpory); – srozumitelný popis funkcí v menu a panelech nástrojů (každý nástroj má vedle ikony textové pojmenování); – subtilní rýsování (obrázky působí lehce, nezkreslují představou, že body jsou „velké puntíky“), silné konstrukční nástroje (pracuje se shodnými i neshodnými zobrazeními, stopu pohybujících se objektů může otiskovat do nákresny a vytvářet tak krásné křivky, pracuje s množinami bodů, měří délky, úhly a obsahy, tyto hodnoty umí dosadit do vzorců a výsledek zanést zpět do konstrukce, lze sestrojit i pohyblivé obrázky: jedoucí lokomotivu s otáčejícími se koly, otevírající se víko krabice, model spalovacího motoru, jízdní kolo atd.). Pokročilý uživatel může v Cabri řídit činnost i velmi složitých virtuálních mechanizmů, a to bez znalosti programování – stačí rozumět geometrii.; – rychlost provádění animací; – dobré výstupy do dalších aplikací (vektorové obrázky do text. editorů, tabulky do tabulkových procesorů,..); – malá velikost programu Cabri (1,5MB) i souborů s vytvořenými konstrukcemi; – dostupnost velkého množství metodických a dalších materiálů pro učitele v češtině, pokračující další výzkumy na českých vysokých školách i široké mezinárodní nasazení Cabri ve výuce v řadě zemí Evropy i v USA;

Cabri Geometrie je vynikající geometrický výukový program, umožňující rychlejší a přesnější rýsování, podporuje a trénuje geometrické uvažování. Program je vhodným prostředím pro projektovou výuku. Již řadu let se pomocí tohoto programu připravují budoucí učitelé matematiky na Pedagogických fakultách Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity a dalších.

Testovací Demo verze ke stažení zde.

Cabri 3D v2

Objevte 3-D dimenze s programem Cabri 3D v2 – kombinaci interaktivní prostorové geometrie a matematického softwaru. Až dosud byla výuka trojrozměrné geometrie obtížná – komplexnost návrhů, modely, u kterých byla obtížná a zdlouhavá konstrukce…Cabri 3D je jediným programem, který vám umožňuje ulehčit konstrukci složitých objektů a zároveň zahrnuje výhody interaktivní geometrie.

Program umožňuje:

  • tvorbu geometrických konstrukcí pomocí několika kliknutí – přímky, koule, jehlany, hranoly, válce atd.
  • manipulaci a animaci vytvořených konstrukcí včetně jejich rotace v prostoru a úpravy objektů jedním pohybem myši
  • použití funkce „Replay Construction“ umožňující zpětně prověřit skutečné kroky studentů použité při tvorbě konstrukce objektu
  • spojení geometrie s algebrou – měření délek, úhlů, ploch, obsahů a poté připojení těchto hodnot přímo k danému objektu, možnost jejich použití při výpočtech nebo v algebraických výrazech
  • zkoumání vlastností objektů pomocí manipulace s jejich variabilními elementy – sledování efektů dynamické transformace jako jsou smršťování nebo zvětšování; odhadování algebraických a geometrických
  • vlastností objektu a poté následné ověření vzájemných vazeb mezi proměnlivými částmi schématu

Testovací Demo verze ke stažení zde.

Upgrade

V případě zajmu o zakoupení softwaru CABRI II PLUS nebo CABRI 3D uživateli jiné verze softwaru společnosti Cabrilog, je možno zakoupit pouze rozšiřující „upgrade“.

Možnosti upgradu: – uživatelé programu Cabri Geometry II => možnost zakoupit upgrade na CABRI II PLUS – uživatelé programu CABRI II PLUS => možnost zakoupit upgrade na CABRI 3D 1.x.x nebo CABRI 3Dv2 – uživatelé programu CABRI 3D 1.x.x => možnost zakoupit upgrade na CABRI 3Dv2

Kompletní přehled upgradů naleznete v přehledu licencí níže.

Všechny licence

Cabri II Plus – Single Licence……………………………………………………………………………………4 023 Kč
Cabri II Plus – Licence for 2-10 users………………………………………………………………………..9 568 Kč
Cabri II Plus – Schoolsite Licence (unlimited)…………………………………………………………..18 643 Kč
Cabri II Plus – Schoolsite Licence + students……………………………………………………………29 230 Kč
Přístup pro studenty na 12 měsíců. Poplatek za dalších 12 měsíců – 8990,00 Kč včetně DPH
Cabri II Plus – Student Licence……………………………………………………………………………………998 Kč

Upgrade CG II Single – Cabri II Plus Single Licence……………………………………………………..2 420 Kč
Upgrade CG II 2-10 users – Cabri II Plus Licence for 2-10 users……………………………………5 031 Kč
Upgrade CG II Site – Cabri II Plus Site Licence (unlimited)…………………………………………..6 544 Kč

Cabri 3D v2 – Single Licence……………………………………………………………………………………3 015 Kč
Cabri 3D v2 – Licence for 2-10 users………………………………………………………………………..9 266 Kč
Cabri 3D v2 – Schoolsite Licence (unlimited)……………………………………………………………17 836 Kč
Cabri 3D v2 – Schoolsite Licence + students…………………………………………………………….28 053 Kč
Přístup pro studenty na 12 měsíců. Poplatek na dalších 12 měsíců – 8990,00 Kč včetně DPH
Cabri 3D v2 – Student Licence………………………………………………………………………………….1 300 Kč
Cabri 3D v2 – for users of Cabri II Plus – Single Licence………………………………………………..2 612 Kč
Cabri 3D v2 for users of Cabri II Plus – Licence for 2 – 10 users……………………………………..8 056 Kč
Cabri 3D v2 for users of Cabri II Plus – Schoolsite licence (unlimited)…………………………15 920 Kč

Upgrade from Cabri 3D 1 to Cabri 3D v2…………………………………………………………………….797 Kč
– Single Licence
Upgrade from Cabri 3D 1 to Cabri 3D v2………………………………………………………………….3 015 Kč
– Licence for 2 – 10 users
Upgrade from Cabri 3D 1 to Cabri 3D v2………………………………………………………………….6 342 Kč
– Schoolsite Licence (unlimited)

Pack Cabri II Plus + Cabri 3D v2 – Single Licence………………………………………………………..6 241 Kč
Pack Cabri II Plus + Cabri 3D v2 – Licence for 2 – 10 users………………………………………….15 417 Kč
Pack Cabri II Plus + Cabri 3D v2 – Schoolsite Licence (unlimited)………………………………..29 734 Kč

Na vaše dotazy Vám odpoví náš specialista

DiS. Eva Kobrová

Accountant